Idioma spain italy finland latvia poland hungary bulgaria english

Content

Свържете се с нас

Ръководство и Инструментариум за оценяване

Можете да свалите Ръководството и Инструментариума за оценяване

Ръководството и Инструментариумът за оценяване са най-важните продукти на проекта. Можете да ги изтеглите като щракнете върху връзките по-долу.

 • Образование и качество на живот на възрастните граждани. Ръководството включва осем глави, които първоначално Ви запознават с нуждите и контекста на възрастните учещи и по-късно - с необходимите аспекти за осъществяване на адекватно обучение, насочено към възрастните учещи.
  1. Качество на живот
  2. Стареене
  3. Общество
  4. Модели
  5. Педагогика
  6. Съдържание
  7. Персонал и обучители
  8. Заключение

  По-долу можете да изтеглите подраздели от гореспоменатите глави, с подробна информация и опит в различните страни.

 • Инструментариум за оценяване на образователни институции; увеличаване на въздействието върху качеството на живот на възрастните учещи. Представени са 38 показатели за оценка и акредитация на дадена образователна институция, обучаваща възрастни, но те могат да се използват и като много практичен инструмент в обучението, даване на препоръки и подобряване на общото качество на въздействието на образователната институция.
  • Въведение
  • Процес на оценяване
  • Индикатори
  • Приложения I и II. Форми за оценяване

  По-долу ще намерите линкове към формите за оценка, които можете да свалите да редактирате.

Европейски контекст и практики

По-долу са посочени съдържащата се информация и практиките в различните страни (на английски)

 1. Quality of Life
 2. Ageing
 3. Social
 4. Models
 5. Pedagogy
 6. Content
 7. Staff and trainers

Свържете се с нас и да си сътрудничим

Чувствайте се свободни да се свържете с нас на edusenior@uji.es, ако желаете да направите някакви предложения, имате някакво съмнение, или желаете да си сътрудничите с нас в разпространението и използването на продукта.

Можем да предложим и курсове за обучение (он-лайн) за вашия персонал или учители. Проявяваме интерес в случай, че прилагате Ръководството и Инструментариума във вашата институция и приветстваме обратната връзка.

Програма

EU flag_LLP_BG

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия.

Този уебсайт и неговото съдържание отразяват само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в тях информация.

Програма „Учене през целия живот” - Lifelong learning programme (EACEA)
Уебсайт „Образование и култура” (Европейска комисия) - Education and training web-site (European Commission)

Съобщения

Проектът [не] е завършил!

Проектът приключи на 31.01.2014 г., но ние продължаваме да работим!!! Следете ни на Twitter, за да научите какво се случва и да се присъедините към нашата мрежа за използване и подобряване на резултатите от проекта EduSenior.

Ръководство и Инструментариум за оценяване

Можете да свалите Ръководството и Инструментариума, както и други ресурси в PDF

Проектът в развитие

Кликнете върху иконата на плаката, за да видите с един поглед процесите, резултатите и въздействието от проекта.

poster