Idioma spain italy finland latvia poland hungary bulgaria english

Content

Skontaktuj się z nami

Analysis and Research phase

The first phase of the project was aimed to analyse and research about the Quality of Life concepts, the elderly and the educational aspects that could impact the seniors' quality of life. Here you can find the reports and papers published related to this firts phase.

Go to Innovation section, to see other papers related to the project and the testing

Analysis Research [reports]

Below are the reports produced. This research was performed to focus correctly the production of the guide and the evaluation toolkit.

Previous reports show the previoius anaylisys and conclusions of the research done in the institutions to be used later for the Guide production and the toolkit.

More scientific reports are available on links below.

How model the impact of quality of life [paper]

As part of the research and during the Analysis phase, a paper was accepted for publication and presentation in the 4th World Conference on Educational Sciences (2-5 February 2012, Barcelona)
The paper has been written by Pilar Escuder-Mollon (UJI) with the title "Modelling the impact of lifelong learning on senior citizens' quality of life" which shows the first results after the Analysis of the Work Package 2.

more...

How education impacts on senior learners' QoL [paper]

On February 5-8, 2013, Pilar Escuder-Mollon and Roger Esteller-Curto  presented two articles in the World Conference On Educational Scieces 2013 in Rome. The main theme of the Conference was "lifelong learning" and the QEduSen project offered two conferences:

more...

Program

EU flag_LLP_PL

Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej.

Niniejsza strona internetowa i jej treść odzwierciedlają jedynie stanowisko autora, a Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie zamieszczonych informacji.

Program Uczenie się przez całe życie - Lifelong learning programme (EACEA)
Edukacja i szkolenia internetowe (Komisja Europejska) - Education and training web-site (European Commission)

Ogłoszenia

Projekt w trakcie realizacji

Projekt zakończył się 31.03.2014, ale ciągle jeszcze pracujemy !!! Przyłącz się do nas na Twitterze, dowiedz się, co się dzieje i włącz się do naszych działań w celu poprawy rezultatów projektu EduSenior.

Przewodnik i Zestaw narzędzi ewaluacyjnych

Możesz pobrać Przewodnik i Zestaw narzędzi ewaluacyjnych oraz inne źródła w formacie PDF.

Zapoznaj się z założeniami projektu

Kliknij na plakat, aby zapoznać się z przebiegiem, wynikami oraz znaczeniem projektu.

poster