Idioma spain italy finland latvia poland hungary bulgaria english

Content

Skontaktuj się z nami

Research and Innovation

The first phase of the project was aimed to analyse and research about the Quality of Life concepts, the elderly and the educational aspects that could impact the seniors' quality of life. Here you can find the reports and papers published related to this firts phase.

Go to Analysis and Research section, to see the reports and research done during the first phase of the project

Here you can find other papers related to the project and the testing phases

Presentation in the International Conference in Rezekne (Latvia) May 2013

  • The QEduSen project; improving seniors' Quality of Life through education
  • A toolkit to evaluate the impact of an educational action to seniors' quality of life
  • Latgale seniors' satisfaction with life as one of the indicators of quality of life

Two papers have been presented in Rezekne, in the international conference "Society, Integration, Education" on 24-25 May 2013.

more...

Presentation of the project in LINQ 2013 - Rome.

LINQ 2013_logo_animated

The project EduSenior was presented in the LINQ 2013 conference 16-17 May 2013, in Rome.

Papers presented in International Conference in Rezekne (Latvia) 2012

On 25-26 May 2012 in the International Conference "Society, Integration, Educaiton" that was held in Rezekne (Latvia), two papers of the QEduSen project were be presented there.

more...

Papers presentation in WCES 2013 Rome

banner-wces12

On February 5-8, 2013, Pilar Escuder-Mollon and Roger Esteller-Curto  presented two papers in the World Conference On Educational Scieces 2013 in Rome. The main theme of the Conference was "lifelong learning":

more...

Research paper presented in WCES Barcelona 2012

A research paper has been approved for publication and presentation in the 4th World Conference on Educational Sciences (2-5 February 2012, Barcelona)
The paper has been written by Pilar Escuder-Mollon (UJI) with the title "Modelling the impact of lifelong learning on senior citizens’ quality of life" which shows the first results after the Analysis of the Work Package 2.

more...

Program

EU flag_LLP_PL

Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej.

Niniejsza strona internetowa i jej treść odzwierciedlają jedynie stanowisko autora, a Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie zamieszczonych informacji.

Program Uczenie się przez całe życie - Lifelong learning programme (EACEA)
Edukacja i szkolenia internetowe (Komisja Europejska) - Education and training web-site (European Commission)

Ogłoszenia

Projekt w trakcie realizacji

Projekt zakończył się 31.03.2014, ale ciągle jeszcze pracujemy !!! Przyłącz się do nas na Twitterze, dowiedz się, co się dzieje i włącz się do naszych działań w celu poprawy rezultatów projektu EduSenior.

Przewodnik i Zestaw narzędzi ewaluacyjnych

Możesz pobrać Przewodnik i Zestaw narzędzi ewaluacyjnych oraz inne źródła w formacie PDF.

Zapoznaj się z założeniami projektu

Kliknij na plakat, aby zapoznać się z przebiegiem, wynikami oraz znaczeniem projektu.

poster