Idioma spain italy finland latvia poland hungary bulgaria english

Content

Свържете се с нас

Контакти


Можете да се свържете с координатора за всякаква информация относно проекта (на английски или испански) на:

Universitat Jaume I
Universitat per a Majors
Office DB0064SD
Avenida Vicent Sos Banyat s/n
12071 Castellon
Spain

Phone: +34 964 72 9321
Fax: +34 964 72 9016
e-mail: edusenior@uji.es

Свържете се с партньор в България:

Асист Нет
Ул. „Цар Асен” 19
1000 София
Имейл: assist_net@abv.bg

Програма

EU flag_LLP_BG

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия.

Този уебсайт и неговото съдържание отразяват само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в тях информация.

Програма „Учене през целия живот” - Lifelong learning programme (EACEA)
Уебсайт „Образование и култура” (Европейска комисия) - Education and training web-site (European Commission)

Съобщения

Проектът [не] е завършил!

Проектът приключи на 31.01.2014 г., но ние продължаваме да работим!!! Следете ни на Twitter, за да научите какво се случва и да се присъедините към нашата мрежа за използване и подобряване на резултатите от проекта EduSenior.

Ръководство и Инструментариум за оценяване

Можете да свалите Ръководството и Инструментариума, както и други ресурси в PDF

Проектът в развитие

Кликнете върху иконата на плаката, за да видите с един поглед процесите, резултатите и въздействието от проекта.

poster