Idioma spain italy finland latvia poland hungary bulgaria english

Content

Skontaktuj się z nami

Projekt

Strona poświęcona jest projektowi EduSenior "Evaluation toolkit on seniors education to improve their quality of life" (Zestaw narzędzi ewaluacyjnych w edukacji seniorów służących poprawie jakości ich życia). W ramach partnerstwa w projekcie wzięło udział siedem europejskich instytucji. Projekt uzyskał wsparcie finansowe Komisji Europejskiej w ramch Programu Uczenie się przez całe życie, rumer referencyjny: 518227-LLP-1-2011-1-ES-GRUNDTVIG-GMP. Realizację projektu rozpoczęto w listopadzie 2011 a zakończono w styczniu 2014.

Projekt EduSenior ma na celu poprawę jakości instytucji oświatowych, które obecnie oferują lub zamierzają prowadzić kursy i inne działania edukacyjne skierowane do seniorów (emerytów, zazwyczaj w wieku 65+).

Opracowaliśmy Przewodnik i Zestaw narzędzi ewaluacyjnych, które będą pomocne dla instytucji edukacyjnych jak również innowacyjne w zakresie kształtowania edukacji osób starszych. Grupą docelową są seniorzy, którzy otrzymają bardziej efektywną edukację na najwyższym poziomie.

Wyniki

Najważniejsze produkty oraz informacje są dostępne na tej stronie internetowej.

Ogólne informacje

Rozpowszechnianie materiałów takich jak plakaty i ulotki jest przydatne, aby uzyskać ogólny zarys projektu (głównie w języku angielskim).

  • Broszura (10- stronnicowy przewodnik) objaśnia ramy projektu i jego najważniejsze wyniki
  • Plakat przedstawia główną ideę projektu
  • Materiały wideo oraz inne źródła przydatne dla osób uczących się, oceniających, szkoleniowców, itp.
  • Zobacz więcej...

Analizy i badania

W pierwszym etapie projektu, analizy i badania dotyczyły edukacji seniorów i jakości ich życia.

Raporty są dostępne do pobrania (głównie w języku angielskim).

czytaj dalej ...

 

Innowacje

Badania przeprowadzone w ramach projektu przyczyniły się do innowacji w dziedzinie kształcenia osób starszych i były licznie publikowane w różnych mediach:

  • Konferencje i czasopisma naukowe
  • Warsztaty oraz inne wydarzenia
  • Sieci kooperantów

Zobacz więcej ...

Zestaw narzędzi ewaluacyjnych

Przewodnik oraz zestaw narzędzi ewaluacyjnych są najważniejszymi produktami projektu. Można je pobrać z następujących adresów:

Zobacz wszystkie materiały

Program

EU flag_LLP_PL

Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej.

Niniejsza strona internetowa i jej treść odzwierciedlają jedynie stanowisko autora, a Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie zamieszczonych informacji.

Program Uczenie się przez całe życie - Lifelong learning programme (EACEA)
Edukacja i szkolenia internetowe (Komisja Europejska) - Education and training web-site (European Commission)

Ogłoszenia

Projekt w trakcie realizacji

Projekt zakończył się 31.03.2014, ale ciągle jeszcze pracujemy !!! Przyłącz się do nas na Twitterze, dowiedz się, co się dzieje i włącz się do naszych działań w celu poprawy rezultatów projektu EduSenior.

Przewodnik i Zestaw narzędzi ewaluacyjnych

Możesz pobrać Przewodnik i Zestaw narzędzi ewaluacyjnych oraz inne źródła w formacie PDF.

Zapoznaj się z założeniami projektu

Kliknij na plakat, aby zapoznać się z przebiegiem, wynikami oraz znaczeniem projektu.

poster