Idioma spain italy finland latvia poland hungary bulgaria english

Content

Свържете се с нас

Проектът

Този сайт е за Проекта EduSenior озаглавен "Evaluation toolkit on seniors education to improve their quality of life" (Инструментариум за оценяване на образованието на възрастни, с цел подобряване на качеството на техния живот). Това партньорство се състои от седем европейски институции и е подкрепено от Програмата за учене през целия живот на Европейската комисия чрез проект 518227-LLP-1-2011-1-ES-GRUNDTVIG-GMP. Той започна през ноември 2011 г. и завърши през януари 2014 г.

TПроектът EduSenior цели да се подобри качеството на образователните институции, които предлагат курсове и дейности, или желаят да приложат дадена учебна дейност, насочена към възрастните обучаеми (пенсионирани от пазара на труда, обикновено 65 +).

Ние работихме за създаване на Ръководство и Инструментариум за оценяване, полезни за образователните институции, както и за иновации в областта на образованието за възрастни. Крайната цел на тези продукти са възрастните обучаеми, които ще получат по-ефективно и висококачествено образование.

Постигнати резултати

В този сайт ще намерите най-важните продукти и информация.

Обща информация

Материалите за разпространение като плакати и листовки могат да бъдат полезни, за да получите обща представа за проекта (предимно на английски).

  • Брошурата (малък наръчник 20 страници) обяснява рамката на проекта и основните резултати.
  • Плакатът има за цел да даде обща представа за проекта
  • Видеото и другите ресурси са полезни за учещите, оценителите, обучителите и др.
  • Вижте всички ...

Анализ и изследвания

По време на първата фаза на проекта бяха направени анализ и проучване по въпросите, свързани с образованието на възрастните и качеството на живот.

Докладите са на разположение за сваляне (предимно на английски).

Научете повече ...

 

Иновативност

Проведените в рамките на проекта изследвания водят към нововъведения в областта на обучението на възрастни граждани. Те са публикувани чрез и в различни медии:

  • Конференции и научни списания
  • Семинари и други събития
  • Мрежи

Виж всички ...

Инструментариум за оценяване

Най-важните продукти на проекта са Ръководството и Инструментариума за оценяване. Можете да ги изтеглите от следните линкове:

Виж всички материали

Програма

EU flag_LLP_BG

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия.

Този уебсайт и неговото съдържание отразяват само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в тях информация.

Програма „Учене през целия живот” - Lifelong learning programme (EACEA)
Уебсайт „Образование и култура” (Европейска комисия) - Education and training web-site (European Commission)

Съобщения

Проектът [не] е завършил!

Проектът приключи на 31.01.2014 г., но ние продължаваме да работим!!! Следете ни на Twitter, за да научите какво се случва и да се присъедините към нашата мрежа за използване и подобряване на резултатите от проекта EduSenior.

Ръководство и Инструментариум за оценяване

Можете да свалите Ръководството и Инструментариума, както и други ресурси в PDF

Проектът в развитие

Кликнете върху иконата на плаката, за да видите с един поглед процесите, резултатите и въздействието от проекта.

poster